Drönare

Tillstånd och villkor

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga.  

Flygning inom Lycksele Airports (ESNL) Trafikinformationszon TIZ/RMZ

Flygning närmare än 5 km från flygplatsens banor inom upprättat TIZ/RMZ får bara ske om dubbelriktad radioförbindelse, eller motsvarande, upprätthålls med flygtrafikledningen.

Undantag är om flygningen sker på höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor. I detta fall krävs inte dubbelriktad radioförbindelse med flygtrafikledningen. Detta gäller för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet upp till 90 km/h.

 

Regler för flygning

Om godkännande för att flyga inom TIZ/TIA ges från Lycksele Airport så gäller följande villkor för drönarpiloten:

  • Pilot ringer flygtrafikledningen på 0950-275 60 när flygningen påbörjas.
  • Piloten ska finnas anträffbar på mobiltelefon under hela flygningen.
  • Piloten ska kunna övervaka luftrummet för att avbryta en flygning om något annat luftfartyg närmar sig området.
  • Vid flygning i flera olika områden måste piloten meddela när byte sker mellan områdena, för att tornpersonalen ska kunna ge övrig trafik rätt information.
  • Pilot ringer och meddelar när flygningen avslutats.

Kontakt med Lycksele Airport

För att flyga drönare i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle. Drönarpiloten ska alltid kontakta oss på flygplatsen före en planerad flygning samt fylla i en checklista med uppgifter om flygningen enligt nedan. 

  • Datum och tid för planerad flygning.
  • Flygningens varaktighet.
  • Berört område. (Gärna karta med markerat område)
  • Max höjd över marken eller vattnet.
  • Ansvarig pilots namn och telefonnummer.

 

Checklista för tillstånd och villkor för flygning med UAS

Mejla ifylld checklista till oss på ats@lyckseleairport.se alternativt kontakta oss på telefon 0950-275 60 så kan vi fylla i den tillsammans.

 

Flygning nära Lycksele lasarett (ESEY) Helikopterflygplats

Flygning närmare än 1 000 m (1 km) från helikopterflygplats får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats. Se LFV:s: drönarkarta.