Fler tjänster

Drönare

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga.
För framförande i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen. Ta kontakt med oss på Lycksele Flygplats.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller:

Transportstyrelsen

Min drönare

Tornet/flygtrafikledningen