Avgifter

Avgifter och kostnad för tjänster vid Lycksele Airport för anbudsgivare till Trafikverkets flygupphandling KOM-411664 under perioden 27 oktober 2023 till 26 oktober 2027

Läs mer om våra avgifter