Avgifter

Avgifter

Avgifter och kostnad för tjänster vid Lycksele Airport för anbudsgivare till Trafikverkets flygupphandling CTM:188099 under perioden 27 oktober 2019 till 26 oktober 2023.

Läs mer om våra avgifter