Avgifter

Avgifter

Avgifter och kostnad för tjänster vid Lycksele flygplats för anbudsgivare till Trafikverkets flygupphandling CTM:188099 under perioden 27 oktober 2019 till 26 oktober 2023.

 

 

Läs mer Charges 20191027-20231026