Miljö

Högt ställda miljömål

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Lycksele Airport. Därför strävar vi ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatsen. Det gör vi främst genom att minska utsläpp till luft och vatten, samt
minimera kemikalieanvändning och uppkomsten av avfall.

För att vi ska uppnå våra mål krävs det att vi arbetar efter följande åtgärder:

  • hänsynen till miljön skall genomsyra varje del av vår och våra hyresgästers verksamhet och vägas in i alla beslut.
  • klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och skall prioriteras i våra beslut och aktiviteter.
  • energieffektivisering av vår verksamhet och styra verksamheten mot en hållbar användning av resurser.
  • strävar att våra hyresgäster och samarbetspartners ska ha samma inriktning.
  • följer vårt miljötillstånd, gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav.
  • använder i första hand varmvattensandning istället för farliga ämnen när det är halka på landningsbanan.
  • skall bedöma och hantera miljöriskerna på ett systematiskt sätt.
  • strävar dessutom hela tiden för att minska vår resursförbrukning (papper, energi och annat avfall).
  • målsättningen är att all vår personal ska vara utbildad och delaktigt i företagets miljöarbete.

 

Miljöpolicy