Händelserapportering

Ett led i ständiga förbättringar

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga eller sociala krav. Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande säkerhetsarbetet.

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. Riskrapportering ska gärna göras förebyggande!

För att möjliggöra arbete med ständiga förbättringar är vi tacksamma för att tex följande rapporteras in:

- Avvikelser från flygplatsens och verksamhetens beskrivna rutiner och procedurer.
- Händelser som hade kunnat leda till tillbud med säkerhetspåverkan.
- Brister i system och anläggningar på flygplatsen.
- Haverier, tillbud och incidenter inom bl a flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö och arbetsmiljö.

Rapportering ska ske här