Tillgänglighetsredogörelse för lyckseleairport.se

Lycksele Airport står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur lyckseleairport.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lyckseleairport.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till info@lyckseleairport.se
Ring 0950-275 55, vardagar 08.00-16.00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till info@lyckseleairport.se
Ring 0950-275 55, vardagar 08.00-16.00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om. tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:
“3. digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.”

Karriär/Jobba hos oss
Det saknas en mekanism som ger användaren automatisk hjälp att fylla i e-postadress i formuläret som ligger under rubriken ”Registrera ett konto” på sidan https://lyckseleairport.se/jobba-hos-oss/. Eftersom koderna på sidan läses in via en iframe från en extern källa kan vi inte göra något åt detta problem.

Hur vi testat webbplatsen

Den externa aktören ETU genomförde en oberoende granskning av webbplatsen i november 2021 (WCAG 2.1 Nivå A och AA överensstämmelse).
Redogörelsen uppdaterades senast den 28 mars 2022.