Historik

Historik i korthet

 • I slutet av 50-talet började funderingar på en flygplats i utkanten av Lycksele luftas.

 • År 1968 godkändes flygplatsen som trafikflygplats med en banlängd på 1100 x 30 meter.

 • Den första passagerartrafiken, en kommersiell taxiflyglinje, flögs under åren 1968-1974 mellan Lycksele och Stockholm/Bromma – den längsta taxiflyglinjen i landet just då.

 • 8 passagerare rymdes i det första planet som trafikerade Lycksele.

 • Redan i maj 1994 började Skyways trafikera Lycksele – Arlanda med en ”Saab 340” som tog 33 passagerare.

 • Flygplatsen är godkänd för ambulansflyg, vilket används vid donationstransporter och sjuktransporter där transporterna inte kan ske på annat vis.

 • År 2002 byggdes en uppställningsplatta för större flygplan. Plattan dimensionerades för bl a BOEING 737, MD-80 eller motsvarande.

 • År 2004 breddades och förlängdes rullbanan från 30 x 1552 meter till 45 x 2000 meter. Flygplatsen fick nu möjlighet att ta emot större jetflygplan.

 • Juni-november 2005 byggdes verkstadsbyggnaden ut för fordon med 300 kvadratmeter. I juni 2006 startade byggnationerna av den nya terminalbyggnaden på 850 kvadratmeter.

 • Oktober 2008 övertog flygbolaget Nexjet ansvaret för flyglinjen till Arlanda, efter att ha vunnit Trafikverkets flygupphandling. Flyglinjen har fram till 2017 i huvudsak trafikerats med flygplanstypen BAE ATP med plats för 68 passagerare men även med flygplanstypen SAAB 340.

 • Den 30 november 2017 beslutade Transportstyrelsen att konvertera Lycksele Flygplats nationella certifikat till EU-certifikat med flygplatsreferenskod 4C. Det innebär att reguljär trafik kan bedrivas med flygplan motsvarande flygplanstyp Boeing 737.