GDPR & cookies

Om GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya allmänna dataskyddsförordningen. All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress, ID-kortnummer, internet-protokollkod (IP-kod) eller information om din hälsa.

Vissa känsliga uppgifter, till exempel uppgifter som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning, har ett särskilt skydd. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.

Reglerna gäller när dina data samlas in, används och lagras digitalt eller i ett strukturerat arkivsystem på papper. De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Lycksele Airport AB registreras för att bolaget, eller bolagets underleverantör, ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Lycksele Airports växel eller reception, som tar kontakt med bolagets kontaktperson för dataskydd. Om du är missnöjd med hur Lycksele Airport AB behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

 

Om cookies

Sedan den 1 juli 2011 har de juridiska kraven för att använda cookies ändrats. Nu får cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom din webbläsare.

Cookies är en mindre textfil som lagras på din dator. På lyckseleairport.se används cookies för statistik och för att förbättra besöket för användaren på webbplatsen, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. 
                      
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator under en bestämd tid medan en session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats och försvinner. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. 

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av dessa i din webbläsares säkerhetsinställningar. Se webbläsarens hjälpsidor eller gå in på www.minacookies.se för mera information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.