Styrelse

Lycksele Airport AB Styrelse

Ordförande
Anna-Carin Jonsson

Vice ordförande
Ingrid Ölmebäck

Ledamot
Carl-Jonas Franklin
Lars Häggström
Adrian Lundkvist

Ersättare
Maria Domander
Martin Karlsson
Eva Sofie Jansson
Maria Karlsson
Ulf Granström