Styrelse

Lycksele Airport AB Styrelse

Ordförande
Anna-Carin Jonsson

Vice ordförande
Ingrid Ölmebäck

Ledamot
Gustav Håkan Carlström
Maria Karlsson
Martin Karlsson

Ersättare
Carl Franklin
Gun Rehnman
Lars Olof Häggström
Eva Björmsjö
Ulf Mikael Granström