Styrelse

Lycksele Flygplats AB Styrelse

 

Ordförande
Anna-Carin Jonsson

Vice ordförande
Ingrid Ölmebäck

Ledamot
Gustav Håkan Carlström
Maria Karlsson
Martin Karlsson

Ersättare
Carl Franklin
Petra Svedin
Lars Olof Häggström
Eva Björmsjö
Ulf Mikael Granström